Packet Vietnam

999.-

Single class
 • อาหารมื้อเช้าฟรี
 • บริการสปาฟรี
สมัครแพ็กเก็ต

3,999.-

Per month
 • อาหารมื้อเช้าฟรี
 • บริการสปาฟรี
 • ฟรี เพิ่ม 1 คืน
 • ผจญภัยบนภูเขา
สมัครแพ็กเก็ต

9,999

unlimited
 • อาหารมื้อฟรีทุกมื้อ
 • บริการสปาฟรี
 • ฟรี เพิ่ม 1 คืน
 • ผจญภัยบนภูเขา
 • ดำน้ำดูปาการัง
 • พากราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สมัครแพ็กเก็ต